Rytíři vína.

Jsou čestní, ušlechtilí,
stateční a konají dobro.
Namísto řinčení zbraní
dávají své meče dolů
a sklenice nahoru.

Akce

  • COVID

    COVID

    5. 4. 2020

    Rytíři vína pomáhají. V dnešní nelehké době nemohou stát stranou ani rytíři vína. Vyčlenili jsme pro pomoc při koronaviru část vybraných členských příspěvků a doplnili je o vybrané prostředky ve sbírce. V tuto chvíli to dělá 274 600 Kč a už odešla první pomoc do Domova Svaté Alžběty v Žernůvkách u Tišnova, www.dosa.cz. Jedná se o domov pro seniory provozovaný Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny. Jsou zde převážně imobilní senioři s věkovým průměrem 80+. Zasíláme respirátory a vitamín C s postuponým uvolňováním, který je velmi důležitou prevencí. V druhé vlně pak jednorázové pláště a pokrývky hlavy...