Ordo Equestris Vini Europae · Evropští rytíři vína · in honorem dei et in honorem vini

Nejbližší setkání

Sobota 26. 8. 2017
Dietrichstejnská hrobka Mikulov

Rytířská slavnost Mikulov 2017

Sobota 23. 9. 2017
Augustiánské opatství Brno

3.charitativní koncert

Řád rytířů vína

Navazujeme na středověký rytířský řád sv. Jiří z roku 1273. Dnešní řád rytířů vína působí v 16 zemích Evropy. Celkově má kolem 4 500 členů.