Ordo Equestris Vini Europae · Evropští rytíři vína · in honorem dei et in honorem vini

Jsou čestní, ušlechtilí,
stateční a konají dobro.
Namísto řinčení zbraní
dávají své meče dolů
a sklenice nahoru.
Rytíři vína.

Nejbližší setkání

Řád rytířů vína

Navazujeme na středověký rytířský řád sv. Jiří z roku 1273. Dnešní řád rytířů vína působí v 16 zemích Evropy. Celkově má kolem 4 500 členů.