Ordo Equestris Vini Europae · Evropští rytíři vína · in honorem dei et in honorem vini

Akce

Pořádáme

In honorem Dei et in honorem Vini

Co to znamená? Je to náš rytířský pozdrav:
Ve jménu Boha a Vína – Bohu a Vínu na počest.