Ordo Equestris Vini Europae · Evropští rytíři vína · in honorem dei et in honorem vini

Akce

Pořádáme

Sobota 23. 9. 2017
Augustiánské opatství Brno

3.charitativní koncert

In honorem Dei et in honorem Vini

Co to znamená? Je to náš rytířský pozdrav:
Ve jménu Boha a Vína – Bohu a Vínu na počest.