Benefiční koncert

22. 9. 2018

Akce Evropského řádu rytířů vína se koná v Augustiniánském opatství na Starém Brně, Brno, Mendlovo nám. 1. Výtěžek benefičního koncertu je určen pro dětský pěvecký sbor Primavera.