Ing. Miroslav Musil, PhD.

Iudex de vino

Přednáší na vysoké škole - Univerzitě Tomáše Bati - obor logistika a krizové řízení.