Ordo Equestris Vini Europae · Evropští rytíři vína · in honorem dei et in honorem vini

Evropský řád rytířů vína

Až zvítězíš nad závistí a začneš jiným nezištně
pomáhat – staneš se skutečným rytířem.

O naší historii

Evropský řád rytířů vína navazuje na středověký rytířský řád sv. Jiří, který byl založen v roce 1273 – k obraně Evropy a jejích kulturních tradic. Řád byl několikrát znovuzakládán; naposledy v roce 1984.

Jeho nejvyšším představitelem byl Otto von Habsburg – v současnosti je to Karl von Habsburg. Představenstvem celého rytířstva je Rytířský senát, jenž má sídlo ve svobodném rakouském městě Eisenstadt.

V současné době řád působí v 16 zemích Evropy a v jednotlivých oblastech fungují regionální orgány řádu – komturáty, legáty a konzuláty.

Poslání řádu

Základní myšlenku ušlechtilého rytířstva vína vyjadřuje věta: Až zvítězíš nad závistí a začneš jiným nezištně pomáhat, staneš se skutečným rytířem.

Posláním řádu je rozvoj a prosazování morálních a kulturních hodnot, pěstování vznešenosti ducha a rytířského přátelství – v návaznosti na dědictví evropských kulturních tradic.

Kultura vína a vinařství je nástrojem k naplnění poslání řádu. Víno ze své přirozenosti vyžaduje klid, lásku a pokoru. Rozvíjí ušlechtilost ducha:

  • pomáhat
  • nezávidět
  • sbližovat lidi
  • vytvářet vzájemné porozumění

Řád v Česku

Aktivity Řádu Evropských rytířů vína v našich zemích začaly v devadesátých letech minulého století přijetím několika hospes (příznivců řádu).

Budování základny v Čechách a na Moravě dostalo spád v okamžiku, kdy senát ustanovil Eques Mag. Rudolfa barona Nekvasila z Vídně senátním delegátem pro Česko.

V roce 2008 bylo přijato 15 členů, kteří během krátké doby vybudovali Komturát Morava se sídlem na mikulovském zámku.

Komturát je zaevidován u MV ČR jako občanské sdružení. V současné době má česká pobočka řádu 50 členů.