Tomáš Čapek

Tomáš Čapek

HOSPES

Ing. Tomáš Čapek, CSc., majitel společnosti UniConsulting s.r.o.
Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde také později učil a působil v oblasti výzkumu, který se týkal technologie zpracování potravinářských produktů. Po absolutoriu doktorandského studia sbíral zkušenosti v zahraničí během odborných stáží. Během svého působení na České zemědělské a potravinářské inspekci se podílel na konkrétních inspekcích i na řízení systému státní kontroly. Před 20 lety založil úspěšnou konzultačně poradenskou společnost UniConsulting s.r.o., která nachází řešení pro podnikatele v celém spektru potravinového řetězce včetně gastronomie a legislativních povinností pro vinařské výrobce a obchodníky. Dnes jako certifikovaný auditor, akreditovaný poradce MZe, hodnotitel projektů MPO, účastník vyjednávání za SOCR a AHR na dozorových orgánech a ministerstvech má přístup k aktuálním informacím, které předává ve formě doporučení svým klientům.