V. benefiční koncert v Brně

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE, Konzulát Česká republika pořádá několik Rytířských slavností a dalších setkání. Mezi tradiční akce patří benefiční koncert, který proběhl 22. 9. 2018 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Byl to již V. ročník. Jeho cílem je podpořit dětský pěvecký sbor Primavera Brno. Na koncertu zazpíval rovněž pěvecký sbor Gaudeamus Brno. Bylo uvedeno 15 sborových písní s duchovními náměty. Koncertu se také účastnilo mnoho posluchačů z Brna.

Celou organizaci V. benefičního koncertu měl na starost z Konzulátu Česká republika Eques Miloš Jedlička ve spolupráci s legátem Morava Eques Miloš Škrdlík. Před koncertem pronesl projev Prokonzul Eques OKT Ludvík Šlancar. Zvýraznil poslání Rytířů vína pomáhat potřebným a podporovat činnosti, které mají pozitivní vliv na rozvoj člověka. Připomněl, že koncert je oslavou 10. výročí založení OEVE v České republice a k oslavě svátku českého patrona Svatého Václava.

Po skončení koncertu zněl dlouho hlasitý potlesk všech posluchačů. Dirigentce paní Martině Kirové byl předán finanční dar ve výši 30.001,- Kč (1177,- Euro). Bylo vysloveno uznání a poděkování oběma sborům a jejich vedení. Jako sladká odměna byl předán čokoládová dort, na kterém si mladé zpěvačky a mladí zpěváci pochutnali.

Rytířské setkání i V. benefiční koncert se konal s podporou Augustiniánského opatství na Starém Brně, s podporou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, s podporou Vinařského fondu Česká republika, s podporou Maloobchodní sítě Brněnka a s podporou mediálního partnera Rádio Petrov.

Na další koncert se těší členové Konzulátu Česká republika i členové souboru Primavera Brno.